Dit is een samenvoeging van de antwoordopties 5, 6 en 7 (op een 7-puntsschaal van 1 = helemaal mee oneens tot 7 = helemaal mee eens). Een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten is te vinden onder de knop ‘Meer cijfers uit de Nationale Monitor Geldzorgen’